Företaget grundades 1998 och förvärvades 2016 av Lennart Kellgren och Lotta Lovén.

Expandera är ett effektivt och nytänkande byggföretag med fokus på expansion och kvalitet. Vi hjälper kunder, samhället och nästa generation att expandera till nya nivåer. Vår absoluta styrka är att anpassa projekt efter specifika önskemål och med hög servicenivå.

Sen ägarskiftet har vi som företagsledare och resten av gänget byggt på oss erfarenheter, tagit lärdomar och utvecklats enormt.

Vi har gått igenom mycket tillsammans och vi är så otroligt stolta över allt vi lyckats åstadkomma.

Nu växer vi och tar nästa steg genom att byta namn och anpassa bolaget efter verksamheten. Vi hjälper våra kunder att expandera och växa genom deras byggdrömmar. Även hela vårt team av medarbetare och leverantörer växer och expanderar tillsammans med oss.

Vårt företag har alltid präglats av seriositet, kvalitet och noggrannhet.

Vi erbjuder hög service, total kvalitet och nytänkande.

Genom vår certifiering i BKMA, (likställt med ISO9001, 14001, 45001)) säkerställs en god Kvalitet, miljö & arbetsmiljö i bolaget.

Vår affärsidé:

Expandera ska med sina två ben, entreprenad och byggservice, uppnå stor kundnöjdhet genom att leverera en produkt med hög kvalité i rätt tid. Genom krav på kvalitetstänk i alla led uppnår vi detta vilket leder till en positiv utveckling för bolaget.

Våra policys inom Kvalitét, Miljö & Arbetsmiljö lämnas ut efter förfrågan.

Ledstjärna och mål:

* Vi ska utveckla städer och samhällen och förverkliga drömmar.

* Vi bygger hållbart för framtida generationer.

* Vi ska vara den mest attraktiva byggentreprenören för både anställda, beställare och andra samarbetspartners.

* Vi ska vara förebilder och gå i bräschen för att utveckla byggbranschen!

* Vi ska verka för att göra branschen mer jämställd.

Vår kundkrets består av professionella beställare, försäkringsbolag, kommuner & landsting. Vi arbetar både inom offentlig och privat sektor med ett stort kundspektra samt privatpersoner genom bland annat försäkringsbolag. Vår absoluta styrka är effektivitet både byggmässigt och i tid där vår organisation kontinuerligt kan anpassas för våra kunders specifika önskemål och behov från projekt till projekt.