Öhmansterminalen

Om och utbyggnad av gamla terminalen till kontorsytor.