Katscha

Nyproduktion, 30 lägenheter. Byggnation mitt i strömmen. 52 pelare och tre trapphus i vatten.