Hjulsbroskolan

Om- och tillbyggnad av Hjulsbroskolan.