Församlingshem

Takbyte och tillbyggnad av ny entré med kapprum och wc.