Butikslokal

Omdisponering för ny butikslokal, ca 400 m2.